Formulari de cerca

22/12/2011
Plaga Morrut Roig

Mª. Ángeles Crespo Martínez, alcaldessa de l'Ajuntament de Carlet, faig saber:

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha declarat la comarca de la Ribera focus afectat per la plaga del morrut roig (Rhynchophorus ferrugineus), que afecta especialment les palmeres.
 

  • Per a evitar la propagació de la plaga i l'afectació a les plantacions del municipi, és procedent adoptar una sèrie de mesures l'observança de les quals resulta imprescindible tenint en compte la voracitat d'este insecte i la rapidesa de la seua reproducció:
  • No s'ha de podar cap fulla verda de les palmeres, ni tampoc raspallar els troncs d’estes (només en casos excepcionals pot tallar-se’n alguna en els mesos de gener i febrer). Especialment ataquen al gènere phoenix, permetent tallar algunes fulles verdes de les espècies Washingtonia o Trachycarpus que resulten menys afectats per aquesta plaga.
  • S'ha d'aplicar l'insecticida adequat, amb caràcter preventiu, per a evitar l'extensió de la plaga.

Un insecticida adequat pel seu caràcter innocu per a les persones i altres animals, per ser un producte orgànic, biodegradable, no tòxic i no contaminant seria aquell el principi actiu del qual fóra la poly D – glucosalina, que és un derivat de la quitina, acompanyat de nematodes entomopatògens. La dosi adequada serà la que resulte en l'etiqueta del producte.
 

Este producte, amb diverses denominacions comercials, pot obtindre's en els establiments especialitzats en jardineria.
 

En qualsevol cas, si la palmera ja ha sigut afectada, s’ha d’avisar al telèfon facilitat per la Conselleria d'Agricultura (630 041 522), talar la palmera i cremar les restes.
 

En l'Ajuntament podran obtindre més informació sobre la plaga i les mesures que s’han d’adoptar.
 

Per a garantir el manteniment del patrimoni arbori del municipi se sol•licita la cooperació de tots els veïns en el control i tractament de la plaga, especialment dels que siguen titulars de palmeres privades.
 

 

Carlet, 5 de juny de 2008

L'alcaldessa

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es