Formulari de cerca

Matrimonis Civils

La Llei 35/1994, de 23 de desembre, modificadora del Codi Civil, autoritza els alcaldes (o també un regidor en qui delegue expressament l'alcalde) a celebrar matrimonis civils. Instrucció de 26 de gener de 1995, de la Direcció General dels Registres i del Notariat.

 

TRAMITACIÓ PER A LA CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS CIVILS

1. Estar empadronat a Carlet (almenys un dels contraents).

2. Per a iniciar el tràmit haurà de dirigir-se al Registre Civil (planta baixa dels Jutjats) i presentar allí la documentació requerida per a contraure Matrimoni Civil.

3. Una vegada presentada la documentació en el Registre Civil, i havent rebut la resolució d'este organisme en que s'autoritza el matrimoni civil, haurà de presentar-se en les dependències de l'Ajuntament (Departament d'Alcaldia), per a reservar data i hora. Haurà d'aportar:

  • Resolució del Registre Civil
  • Fotocòpia DNI o passaport dels contraents
  • Fotocòpia DNI o passaport dels dos testimonis triats per al dia de la boda

4. Dates per a la celebració de matrimonis civils: excepte la setmana de Festes Locals i actes amb què pogueren coincidir, els matrimonis se celebraran en la data triada pels contraents.

5. Durant la celebració de la cerimònia i dins de l'edifici municipal, no es permetrà tirar als nóvios arròs, flors, o qualsevol altre element típic d'estes cerimònies.

6. El saló d'actes de l'antic Conservatori de Música serà l'escenari on s'oficiaran els matrimonis civils, encara que també es poden celebrar en el saló de plens de l'Ajuntament.

7. L'ornamentació de l'espai amb flors, estores, o qualsevol altre element decoratiu sempre que no perjudique l'entorn, serà a càrrec dels contraents. També tindran l'opció de contractar ambientació musical.

Normes per a la celebració de matrimonis civils i religiosos

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es