Formulari de cerca

22/12/2011
Cámeres a la via pública

Mª. Ángeles Crespo Martínez, alcaldessa de l'Ajuntament de Carlet, faig saber:

L'Ajuntament de Carlet, per a millorar el control, regulació, vigilància i disciplina del trànsit en el municipi, ha acordat la instal·lació i ús de videocàmeres fixes en les principals artèries i vies de comunicació del municipi.

Amb la instal·lació d'estos mecanismes s'aconseguirà un major control del trànsit i s'evitaran actituds lesives per a la seguretat viària i els principis bàsics de convivència.

Les càmeres fixes es troben ubicades en els següents llocs públics:

La primera, ubicada en l'edifici del Teatre Giner, capta imatges del pont sobre el riu Magre, de la rotonda en la confluència amb la ronda del Malecó i de l'albereda del Riu Magre.

La segona, ubicada a l'albereda del Riu Magre o ronda del Malecó, capta imatges de l'avinguda del Sud.

La tercera, ubicada a la Casa de la Cultura, capta imatges dels carrers Cervantes i Na Jordana.

La quarta i cinquena, ubicades al carrer de l'Enginyer Balaguer (en la confluència amb el carrer de la Bàscula), capten imatges del carrer de l'Enginyer Balaguer en direcció a l'Alcúdia i en direcció a Catadau.

La sisena, ubicada en l'edifici de l'Estació del ferrocarril, capta imatges del carrer de Salvador Allende.

La setena, ubicada en l'edifici de l'Ajuntament, capta imatges del carrer del Ravalet i la confluència amb el carrer d'Ausiàs March.

La gestió i custòdia de les imatges captades correspondrà als agents de la Policia Local. Per a garantir la confidencialitat i integritat de les gravacions, el sistema instal·lat impedix qualsevol accés, excepte als membres de la Policia Local autoritzats.

Llevat que les imatges estiguen relacionades amb infraccions penals i administratives greus o molt greus:

  • Les gravacions seran destruïdes en un termini inferior al mes des de la seua captació.
  • No seran objecte de còpia o cessió a cap òrgan.

El dret d'accés, rectificació o cancel·lació respecte a les imatges obtingudes podrà exercir-se mitjançant una instància presentada en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Carlet i es resoldrà per resolució de l'Alcaldia.

 

Carlet, 13 d'octubre de 2008

L'alcaldessa

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es