Formulari de cerca

10/03/2020 - 20:00
Ple sessió extraordinària 2 de 10-3-2020
  1. Aprovació esborrany de l'acta de la sessió núm. 1 del Ple Municipal de data 30/01/2020

  2. Moció conjunta dels grups polítics municipals sobre el 8 de març de 2020, Dia Internacional de la Dona. Expedient 847/2020

  3. Aprovació de la plantilla de personal 2020. Expedient 3524/2019

  4. Aprovació del pressupost de la Corporació 2020. Expedient 2848/2019

  5. Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/2020. Expedient 810/2020

  6. Donar compte de la sentència núm. 93/2020 recaiguda en el Procediment Ordinari núm. 42/2018. Expedient 2199/2017

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es