Formulari de cerca

30 aniversari agermanament Carlet - Chilly-Mazarin 1988-2018

Son moltes les ciutats que decidixen establir vincles de solidaritat amb altres comunitats, a vegades d'altres països o d'òrbites culturals molt diverses de la pròpia.

El 21 de maig de 1988, els alcaldes dels ajuntaments de Carlet i Chilly-Mazarin, subscrivien el protocol d’agermanament, adoptant uns compromisos d’unió i col·laboració, que enguany complixen 30 anys.

Cal recordar que Carlet i Chilly-Mazarin iniciaren els primers contactes l’any 1987 i el procés d’agermanament es realitzà al llarg de l’any 1988, sent alcalde de Carlet Josep Suey García i l’alcalde de Chilly-Mazarin Gérard Funès. El 21 de maig de 1988 firmaven un acord d’amistat sota el patrocini de la Federació Mundial de Ciutats Unides, amb la intenció de promoure intercanvis culturals, turístics, socials i econòmics d’interés per al conjunt de les dues poblacions, que, textualment, diu:

Protocol d'Agermanament

El 21 de maig de mil nou-cents huitanta-huit, els alcaldes de Chilly-Mazarim i Carlet, Gérard Funès i José Suey García, van subscriure el Protocol d'Agermanament entre les dos ciutats, en pergamí, per duplicat, que es troba en ambdós ajuntaments i en el qual consta: 

PROCLAMEM l'agermanament de les ciutats de CHILLY-MAZARIN i CARLET sota el patrocini de la FEDERACIÓ MUNDIAL DE LES CIUTATS UNIDES, amb la intenció de promoure intercanvis culturals, turístics, socials i econòmics d'interés per al conjunt de les nostres poblacions.

DECLAREM solemnement, en nom dels nostres administrats, la nostra voluntat de respectar els principis de les Cartes de les Ciutats Agermanades i aplicar el programa de les ciutats unides amb l'objectiu d'augmentar la comprensió, el respecte mutu i l'amistat entre les poblacions de CHILLY-MAZARIN i CARLET, per a procurar obrir camí a l'harmonia completa entre les ciutats i els pobles de totes les nacions. 

En testimoni de tot això, NOSALTRES, Gérard Funès i Jose Suey García, hem posat firma i el segell de la nostra ciutat en el present pergamí. 

Un acord que perviu 30 anys, i és per això que tant a Chilly-Mazarin com a Carlet es vol celebrar este esdeveniment de manera especial.

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es