Formulari de cerca

15/01/2018
Agermanament amb Chilly-Mazarin
La ciutat de Carlet va iniciar els llaços d'amistat amb la ciutat francesa de Chilly-Mazarin segons protocol d'agermanament firmat pels seus alcaldes el 21 de maig de l'any 1988

Són moltes les ciutats que decidixen establir vincles de solidaritat amb altres comunitats, a vegades d'altres països o d'òrbites culturals molt diverses de la pròpia.

La ciutat de Carlet va iniciar els llaços d'amistat amb la ciutat francesa de Chilly-Mazarin segons protocol d'agermanament firmat pels seus alcaldes el 21 de maig de l'any 1988. Des d'aleshores compta amb uns objectius culturals, educatius, esportius i lúdics, que al llarg de tots estos anys resulten altament beneficiosos per a les dos ciutats, i especialment per als jóvens, que són els principals destinataris de les activitats que es realitzen.

Els ajuntaments de Chilly-Mazarin i Carlet han mantés al llarg dels  anys un  programa d'activitats, amb total harmonia i satisfacció per part dels que hi participen. Tot això gràcies a l'esforç d'ambdós ajuntaments, que destinen una part del seu pressupost perquè  resulten de qualitat i interés, donant a conéixer la nostra cultura, patrimoni, gastronomia i costums als visitants de Chilly-Mazarin quan vénen a Carlet, així com obtindre els mateixos beneficis quan els nostres jóvens van al Montcel o a Chilly-Mazarin.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es