Formulari de cerca

Jovi

54 anys |  Veïna de Carlet

Jovi porta l’esport a tots els àmbits de la seua vida i l’ha portat durant molts anys a les escoles de Carlet. Molts i moltes la coneixeran per donar classes extraescolars esportives als col·legis, motivant a més d’un i una a continuar practicant allò que els agradava fer. Continua activa a través del Club d’Atletisme els Coixos i practica cada dia la seua forma de viure anant a la piscina o a Antella, per a fer uns quants quilòmetres baix l’aigua.

 

“L’esport és i ha sigut la meua forma de vida.”

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es