Formulari de cerca

Rey

57 anys |  Treballador de l'oficina técnica de l'Ajuntament de Carlet

Rey utilitza la bicibleta com el seu mitjà de transport a la feina. D'aquesta manera, cuida la seua salut i la de la ciutat, reduint la contaminació, el soroll i el tràfic als carrers.

 

"La salut és una inversió en la qual reculls benestar"

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es