Formulari de cerca

Persones saludables
Els nostres veïns i veïnes , amb la seua tasca diària i el seu exemple, fan d'ells mateixos i de Carlet una ciutat més saludable. Volem mostrar algundes d'aquestes cares que promocionen habits i actituds per millorar la salut individual i col·lectiva.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es