Formulari de cerca

Taula intersectorial de salut

Què és la taula intersectorial de salut?

La Taula Intersectorial de Salut per al municipi és un instrument de coordinació, col·laboració i treball conjunt
per a l’avanç en salut i la garantia d’equitat en totes les polítiques. És un instrument de diagnosi, proposta, desenvolupament i seguiment de les línies estratègiques definides per aquesta mateixa Taula per a treballar en la salut del municipi.
 D’ella formen part els agents de salut rellevants al municipi pel seu coneixement, intervenció en la salut i capacitat de prendre decisions vinculants.
 Una de les característiques més rellevants d’aquesta Taula resideix en el fet que el seu treball recau en un conjunt d’agents que han de treballar de forma col·laborada per aconseguir fer de Carlet una ciutat saludable. Açò genera mesures nascudes del debat, la visió plural i el consens, la qual cosa és garantia d’una mirada més conscient i democràtica sobre la realitat. 

 

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es