Formulario de búsqueda

Junta de Portavoces

 

Presidencia Mª Josep Ortega Requena
Titular Suplente Grupo
1 Bernat Nogués Soldado  
2 Laura Sáez Martínez

 

3 Dolores I. Navarro Lacuesta

 

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es