Formulari de cerca

  Portal de Transparència de l'Ajuntament de Carlet
  L'Ajuntament de Carlet compta amb un Portal de Transparència, mitjançant el qual la ciutadania pot conéixer la informació pública municipal.

  A través d'esta plataforma, l’ajuntament publica els continguts que es preveuen a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, a la Llei 2/2015, de 2 d'abril de la Generalitat Valenciana, i a la Ordenança Municipal Reguladora de la Transparència i el Govern Obert de l'Ajuntament de Carlet

  Objectius que es persegueixen

  - Fomentar un govern obert i transparent a la ciutat.

  - Fer efectiu el dret de la ciutadania a la informació pública i política de caràcter municipal.
   
  - Complir amb les obligacions jurídiques que preveu la legislació vigent en matèria de transparència i accés a la informació pública.
   
  Àrees de informació
   
  - Institucional
  - Normativa
  - Econòmica
  - Ajudes i Subvencions
  - Patrimoni
  - Contractació
  - Informació i atenció a la Ciutadania
   
  Clic al botó per accedir al Portal de Transparència:
   

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es