Formulari de cerca

11/08/2017
TALLS SUBMINISTRAMENT IBERDROLA

L’Ajuntament de Carlet informa que la companyia Iberdrola va a realitzar obres de millora de tots els centres de transformació elèctrics de Carlet, cosa que motivarà talls puntuals d’una o tres hores de durada en el servei, en els dies i franges horàries concretes. L’Ajuntament de Carlet informarà puntualment a través de les xarxes socials i el seu espai web de les actuacions en cada transformador i a quina zona de la població afecta.
DILLUNS 21/08/2017.
De 8:00 a 10:00. Afectarà als carrers:
-c/ Corral del Pansero 33
-c/ Corral del Retor del 1 al 80
-c/ Caseta de Garrofí 845 PC
De 10:30 a 12:30. Afectarà els carrers:
-c/ Cabeçolet 1 Polígon 30 452 PC
-c/ Racó de Galano del 1 al 25 i del 31 al 51
DIMARTS 22/08/2017
De 8:00 a 10:00. Afectarà als carrers:
-c/Àngel Custodi del 3 al 6 i del 9 al 15
-c/Càceres del 1 al 51
-c/ Castella del 1 al 14
-c/ Colom 135
-c/ Conca 9, 13, 17, 19 i 21
-c/ De l’Ermita del 1 al 7 i del 12 al 41
-c/ Doctor Ramon Trullenque 2
-c/ Guadalajara 2, 6, 10, 14 i 16
-c/ Melilla 1, 3, 5, 7, 15, 17, 19, 23 i 24
-c/ Pintarrafes del 3 al 20
-c/ Reverend Rafael Peris 30, 44, 46, 48 i 50
-c/ Sant Bernat del 1 al 22 i 58
-c/ Santa Bàrbara 2, 7, 8, 10, 14, 16, 18, 22, 24, 28, 30, 32 i 56
-c/ Santa Cecilia del 1 al 34
-c/ Toledo 7
-c/ Villanova de Carlet del 17 al 132
De 10:30 a 12:30. Afectarà els carrers:
-c/ Urbanització Ausiàs March del 200 al 243

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es