Formulari de cerca

19/05/2017
L’Ajuntament subvenciona els estudiants que utilitzen el transport públic en els seus desplaçaments
L’Ajuntament de Carlet ha destinat 8.128 euros per al transport públic dels estudiants universitaris. Unes ajudes que pretenen contribuir a minorar les despeses per a l’economia familiar al temps que es promou el transport públic.

L’Ajuntament de Carlet ha destinat 8.128 euros per al transport públic dels estudiants universitaris. Unes ajudes que pretenen contribuir a minorar les despeses per a l’economia familiar al temps que es promou el transport públic. Estes ajudes van dirigides a jóvens estudiants de Carlet de fins a 35 anys que cursen estudis presencials en qualsevol centre de fora de la població de Carlet. Enguany les han demanades 93 joves. Se n’han concedides 82 i 11 han sigut denegades perquè no es complien alguns dels requisits exigits com ara no traspassar un nivell màxim de renda o no coincidir amb els estudis compresos en les bases. Les ajudes s’han concedit a estudiants universitaris i de cicles formatius de grau mitjà o superior, batxillerat artístic, tercer cicle o doctorat, estudis d’especialització o estudis de postgrau que es desenvolupen fora del municipi. Els beneficiaris havien de presentar els justificants de la despesa de transport públic o tiquets que acreditaren la despesa en carburants per als casos en què no hi haja transport públic. L’Ajuntament els oferix una ajuda màxima de 100 euros. El principal objectiu d’estes ajudes que promou la Regidoria de Joventut és, segons explica el regidor Josep Mur: «fomentar l’ús del transport públic i respondre així al compromís amb el medi ambient. Per això, les ajudes no sols s’atorguen pel nivell de renda sinó que a més estan destinades a aquells estudiants que utilitzen el transport públic sempre que siga possible perquè contribuïxen a reduir la contaminació que produïx la utilització del vehicle privat.»

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es