Formulari de cerca

10 de Maig 9:30
L’Ajuntament de Carlet canvia les lluminàries de l’avinguda de Blasco Ibáñez
Els veïns havien denunciat la foscor d’este espai al voltant del col:legi Juan Vicente Mora
El Departament de Serveis Públics ha substituït el sistema dels fanals de l’avinguda de Blasco Ibáñez per a millorar l’enllumenat de la zona.

Esta zona, que estava dotada d’unes lluminàries de fa més de 20 anys i que eren pràcticament irreparables. En concret, durant la jornada d'ahir s’han substituït 17 fanals d’esta gran avinguda per a vianants, ubicada al costat del col·legi Juan Vicente Mora, amb una ampla zona de restauració i un parc infantil. D’esta manera, s’ha volgut donar resposta a la demanda ciutadana pel deficient enllumenat, causat pel degoteig de bombetes foses i la dificultat de reparar un material tan obsolet. Esta millora de l’enllumenat de l’Avinguda, tal com demanava el veïnat, suposa també un estalvi energètic perquè les noves lluminàries són led i consumixen un 40 % menys que les peretes que hi havia fins ara.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es