Formulari de cerca

8/11/2017
Carlet incrementa el servei de finestreta única amb la tramitació electrònica
L’Ajuntament de Carlet s’adherix a la plataforma ORVE, que permet la tramitació instantània de documents amb qualsevol administració.

L’Ajuntament de Carlet incrementa el servei d’atenció al ciutadà amb l’adhesió al servei ORVE, que permet la tramitació instantània de documents per part dels ciutadans a qualsevol administració. Una millora de la finestreta única que permet que els veïns i veïnes de Carlet facen gestions amb les administracions autonòmiques i estatals a Carlet, com si estigueren al mateix lloc.

ORVE és un servei d’administració electrònica en el núvol adreçat a totes les administracions públiques, que permet digitalitzar el paper que presenta el ciutadà en les oficines de registre i enviar-lo electrònicament a la seua destinació, a l’instant, i siga quina siga la seua ubicació geogràfica o nivell d’administració competent.

Fins ara l’Oficina d’Atenció al Ciutadà funcionava com a finestreta única i permetia la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions dirigits tant a la resta d’ajuntaments com a l’administració autonòmica i l’estatal. Amb la integració en la plataforma ORVE, s’aconseguix a més que el tràmit siga de manera més ràpida, instantània i s’estalvia paper perquè la tramitació és totalment electrònica.

D’altra banda, a més de la incidència directa en els ciutadans, la utilització d’esta plataforma també comporta estalvis i millores per al funcionament de l’ajuntament, ja que facilita els tràmits amb altres administracions de forma electrònica i permet estalviar l’ús del correu ordinari.

L’alcaldessa de Carlet, Maria Josep Ortega, ha afirmat que la utilització d’esta plataforma suposa una millora per a l'administració, perquè suposa un increment de la celeritat en els tràmits per als ciutadans, a més d’un estalvi en paper i en burocràcia, en definitiva, «una millora de la qualitat del servei d’atenció al ciutadà del qual disfruta el veïnat carletí».

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es