Formulari de cerca

10 de Abril 8:30
Carlet habilita la Casa del Llaurador i la Casa de la Cultura per a l’accés de persones amb discapacitats físiques
L’eliminació de barreres arquitectòniques d’ambdós edificis permetrà utilitzar amb garanties estos espais municipals.

L’Ajuntament de Carlet ha encetat les obres d’eliminació de barreres arquitectòniques de dos edificis municipals que a hores d’ara comptaven amb deficiències en este sentit i que els obligaven a estar infrautilitzats. Les obres tenen un cost de 92.000 i formen part del pla d’obres i serveis de la Diputació de València

 

El primer edifici on s’han iniciat ja les obres és la Casa del Llaurador, ubicada al carrer de Sant Bernat i les Germanes, que actualment és seu de les diverses comunitats de regants,

Les obres afecten principalment la planta baixa de l'edifici de la Casa del Llaurador i consistiran a modificar l'accés actual amb la incorporació d'una rampa a l'entrada i instal·lar un ascensor en el celobert, a fi d'adequar l'immoble a les condicions preceptives d'accessibilitat segons la normativa vigent per a este tipus d'edificis. Actualment l’edifici, que data de 1971, té quatre plantes d’altura, no disposa d’ascensor i, a més, per a accedir-hi s’han de salvar uns graons d’entrada. En el cas d’este edifici, la falta d’ascensor per a accedir a les plantes superiors ha provocat la seua infrautilització. Actualment l’ocupen les comunitats de regants en la planta baixa, el Canal Xúquer-Túria en la primera planta i l’Associació Espanyola Contra el Càncer. L’alcaldessa de Carlet, Maria Josep Ortega, considera que «estes obres no sols permetran una millora en l’accessibilitat per als usuaris actuals, sinó que a més ens permetrà disposar amb totes les garanties dels espais municipals».

 

A continuació es procedirà a dur a terme les obres d’eliminació de barreres arquitectòniques de la Casa de la Cultura. En este cas es tracta d'un edifici de nova planta sobre el solar de l'antic ajuntament. Es va executar en 1987 i, encara que disposa d'ascensor, no té resolt l'inconvenient que suposa l'accés al saló d'actes situat en el soterrani de l'edifici, on no arriba l'ascensor. Per això, s’instal·larà un elevador per a persones discapacitades que salvarà els 2,65 m de diferència de cota existents entre la primera planta de soterrani on està la platea i la segona de soterrani on es troba el pati de butaques de la Sala d'Actes. Ortega explica que durant tant de temps «hi haja hagut un ascensor que no ha servit per al seu objectiu: facilitar l’accés de les persones amb discapacitat al pati de butaques».

 

Adjunts

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es