Formulari de cerca

25/11/2016
V Concurs d'aparadors nadalencs 2016 "Ciutat de Carlet"

L'Ajuntament de Carlet, en col·laboració amb l'associació Carlet Comercial ha convocat el V. Concurs d'Aparadors Nadalencs “Ciutat de Carlet” dirigit als distints establiments comercials del municipi.

Les bases que regixen el concurs són les següents:

Primera. Podran participar-hi tots aquells establiments comercials ubicats a Carlet, independentment del producte que oferisquen al consumidor.

Segona. Els aparadors hauran de mostrar una decoració d'ambient nadalenc amb la integració dels productes de venda de l'establiment.

Tercera. Els comerciants interessats a participar-hi hauran d'inscriure’s en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament, des del dia 25 de novembre fins al 9 de desembre de 2016, fins a les 15 h. La inscripció és gratuïta.

Quarta. Els aparadors hauran d'estar a punt a les 18 h del dia 16 de desembre perquè el jurat realitze la visita oficial. Els aparadors dels comerços participants hauran d'estar exposats des del dia 16 de desembre fins al dia 30 de desembre de 2016.

Cinquena. Serà condició obligatòria la col·locació de la targeta de participació en un lloc visible de l'aparador. La targeta serà facilitada en el moment de la inscripció.

Sisena. És obligatori que els comerços participants tinguen el seu establiment il·luminat i en les condicions necessàries que permeten al jurat visualitzar amb claredat l’aparador en el seu conjunt. L’incompliment d'esta norma significarà la desqualificació del concurs.

Setena. Els comerços inscrits en el concurs que a l'hora de la visita del jurat no estiguen decorats, d'acord amb les presents bases, quedaran automàticament eliminats.

Huitena. El jurat estarà compost per cinc persones:

Alcaldessa o persona en qui delegue.

Regidor delegat de l'àrea de Comerç.

President de la Fundació Caixa Carlet o persona en qui delegue.

Dos representants de l'associació Carlet Comercial.

Novena. Enguany s'establixen els premis següents:

Premi                                              Import Brut        Retenció (19’5%)         Import líquid

1er premi                                         496’89 €                          96’89 €          400’00 €

Premi a la creativitat                      100’00 €                            0’00 €          100’00 €

Premi a la millor il·luminació       100’00 €                            0’00 €          100’00 €

Premi a la millor composició       100’00 €                            0’00 €          100’00 €

Premi a la originalitat                    100’00 €                             0’00 €          100’00 €

Premi a la millor integració

amb el gènere del comerç            100’00 €                            0’00 €          100’00 €

Premi a la innovació                       100’00 €                            0’00 €          100’00 €

Els premis per import superior a 300´00 Euros estan sotmesos a una retenció del 19´5 %. L’Ajuntament, com a pagador dels premis, està obligat a practicar la corresponent retenció i ingressar-ho a l’Agència Tributària a nom del beneficiari del premi a través de la corresponent declaració liquidació.

Desena. La decisió del jurat serà inapel·lable i es farà pública en l'acte d'entrega de premis que se celebrara el dia 20 de desembre a les 20:00 hores en la casa de la Cultura.

Onzena. La participació en el concurs suposa l'acceptació total de les presents bases, així com les decisions del jurat, i podrà quedar exclòs tot aquell participant que les incomplisca.

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es