Formulari de cerca

28/12/2017
Projectes de cooperació al desenvolupament 2017.
Subvenció per a projectes de cooperació al desenvoulpament

Publicació de les bases per a la sol·licitud de subvenció per a projectes de cooperació al desenvolupamet.

Termini de sol·licitud: 10 dies naturals a partir del dia següent al de la seua publicació en el BOP (publicat el dia 27/12/2017).

 

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es