Formulari de cerca

30 de Juny 2:00
Pla Municipal de Suport a l'Emprenedor 2017

L'Ajuntament de Carlet ha adoptat els acords per continuar amb el  Pla Municipal de Suport a l'Emprenedor i a l'Autònom, per al 2017.

L'objectiu principal del Pla de Suport serà continuar amb la creació d'ocupació a Carlet fomentant, en este cas, l'Emprendedurisme i l'Autoocupació.

Les mesures que s'implanten tenen com a objecte facilitar que els desocupats es convertisquen en treballadors autònoms o en socis d'empreses d'economia social ubicades en el municipi.

Accés a documentació per:

El Pla de Suport a l'Emprenedor s'articula per una quíntuple via:

1.- Establint una línia d'ajudes o subvencions per a col·laborar en el finançament d'aquelles despeses necessàries per a la posada en marxa i funcionament de l'activitat.(Subvencions per a despeses corrents: Despeses de Seguretat Social, lloguer, llum, aigua, telèfon, assessoria, etc.).

2.- Establint una sèrie d'ajudes per al finançament de les despeses que genera l'establiment o obertura d'un nou negoci (taxa municipal de funcionament, redacció de projectes tècnics, certificats o honoraris professionals i altres de similars per a l'inici de l'activitat o negoci, rètols publicitaris i col·locació d'extintors i llums d'emergència en el local objecte de l'activitat).

3.- Regulant una bonificació en la quota de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per a les obres d'implantació, ampliació o modernització de negocis.

4.- Firmant un conveni amb l'entitat Caixa Popular i quantes altres entitats vullguen adherir-se a esta iniciativa perquè promoguen línies de crèdit per a finançar Pimes, autònoms, emprenedors i cooperatives.

5.- Oferint als emprenedors i autoocupadors, el suport i els coneixements necessaris per a la creació d'activitats empresarials o professionals per compte propi, utilitzant per a això al personal de l'Agència de Desenrotllament Local i els tècnics de FEVECTA (Federació Valenciana d'Empreses Cooperatives de Treball Associat).

 

Es podrà obtindre més informació dels diferents programes que integren el Pla en el departament ADL a l'edifici Lluís Vives (carrer Lluís Vives 28) Telèfon 96 253 21 56.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es