Formulari de cerca

8/10/2018
Modificació taxa a ingresar per drets d'examen agent Policia Local

Anunci important:

En virtut del decret número 2018-2536 es rectifica la base tercera, que regula la cobertura en propietat de dos places d'agent de la Policia Local, una plaça mitjançant el sistema d'oposició i una altra mitjançant el sistema de concurs i torn de mobilitat, en el sentit que la taxa a ingressar pels drets d'examen té un import de 31 euros i no de 41 euros com s'havia publicat inicialment.
 
Podeu trobar més informació al Portal de Transparència de l'Ajuntament de Carlet, en aquest enllaç
 
 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es