Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
Modificació puntual Nº7

Delimitació d'Unitat d'Execució/àrea de repartiment carrers Pablo Picasso, el Comtat, Sant Jaume i Estepar en sòl urbà

El Ple de l'Ajuntament de Carlet en sessió de 10 de maig de 2016 va acordar sotmetre a informació pública pel termini de 45 dies a comptar des de la publicació del pertinent edicte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en un periòdic no oficial d'àmplia difusió l'expedient de modificació puntual número 7 referit a la delimitació d'Unitat d'Execució/àrea de repartiment carrers Pablo Picasso, el Comtat, Sant Jaume i Estepar en sòl urbà.

També, es va acordar publicar els pertinents edictes d'informació pública en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la pàgina web.