Formulari de cerca

Institut 9 d'Octubre

Els inicis del centre es remunten a 1975, quan s'establix a Carlet per primera vegada la Secció Delegada de Formació Professional. Als quatre anys es convertix en Institut de Formació Professional. En 1984 es consolida l'institut amb la inauguració de les actuals dependències. La Corporació municipal, encapçalada en aquell moment per Octavio Balaguer, decidix atorgar-li la denominació "9 d'Octubre". Amb les últimes reformes educatives, este centre començà a impartir l'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i cicles formatius.

 

Personal:

Director: José Morante Valero

Cap d'estudis: Dolores Sanchis Barberá i Mª José Navarro Oliver

Nº Professors: 68

 

Nivells educatius:

Educació Secundària Obligatòria (ESO)

 • Primer ESO: 90 places
 • Segon ESO: 60 places
 • Tercer ESO: 60 places
 • Quart ESO: 60 places
 • TOTAL: 270 places

Batxillerat

El batxillerat es realitza únicament en horari diürn. A l'institut 9 d'Octubre s'impartixen les següents especialitats:

 • Tecnologia  (dos cursos acadèmics)
 • Ciències de la Natura i la Salut (dos cursos acadèmics)
 • Humanitat i Ciències Socials (dos cursos acadèmics)

Cicles Formatius

El cicles formatius també es realitzen únicament en horari diürn. En este centre es poden cursar dos cicles de grau superior i quatre cicles de grau mitjà.

 • GRAU SUPERIOR

  • Administració i finances
  • Instal·lacions electrotècniques
 • GRAU MITJÀ

  • Gestió administrativa
  • Comerç
  • Electromecànica de vehicles
  • Equips i instal·lacions electrotècniques

    

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es