Formulari de cerca

La Dipu et Beca 2017

PROGRAMA LA DIPU ET BECA 2017

         Mitjançant resolució de l’Alcaldia 2017- 1325 de data 7 de juny s’han aprovat les bases que han de regir la concessió de beques de formació de l’Ajuntament de Carlet dins del Programa de Pràctiques Formatives per a Joves de La Diputació de València denominat “La Dipu et Beca”.

         Consulteu les especialitats,els requisits requerits i la documentació necessària a les Bases.

         El termini de presentació de sol·licituds començarà  el dia 8 de juny i fnalitzarà el dia 19 de juny de 2017.

         Les sol·licituds, presentades en el model de sol·licitud que s'inclou com annex I de  les Bases,  es presentaran preferentment en el registre d'este Ajuntament situat en el carrer Nostra Senyora de l'Assumpció 1 de Carlet.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es