Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
Contracte del servei de curs de costura de la Ciutat de Carlet.
28/06/2016

La Junta de Govern Local en sessió de 13 de juny de 2016 ha aprovat l'expedient de contractació i plecs de clàusules administratives particulars i tècniques,  per a la prestació del servei de curs de tall i confecció de la Ciutat de Carlet.

Podran accedir a la informació referida per mitjà dels enllaços existents en esta pàgina.

El termini de presentació de les proposicions, per a aquells licitadors que hagen rebut una invitació expressa serà de deu dies naturals des de el següent a la recepció de la invitació. Si l'últim dia coincidix en dissabte, es prorrogarà fins al primer dia hàbil següent.

Els interessats que no hagen rebut una invitació expressa i complisquen els requisits establits en els plecs, podran presentar les seues proposicions fins al dia 7 de juliol  de 2016 a les 14:30 hores.

L'aportació inicial de la documentació administrativa se substituirà obligatòriament per la declaració responsable del licitador, segons el model inclòs en el Plec de Condicions Administratives Particulars.