Formulari de cerca

Col·legi La Devesa

La Devesa és l'únic col·legi de caràcter privat que hi ha a Carlet. El centre es va inaugurar en 1975 i al començament sols oferia el servici de guarderia. Gestionat per la Caixa d'Estalvis de Carlet, va ampliar l'oferta formativa amb la implantació de la línia d'Educació General Bàsica (EGB). A partir de 1997, la Cooperativa Martí Sorolla es va fer càrrec del centre. En esta nova etapa es doblaren les línies de EGB, a continuació començà a impartir-se l'Educació Secundària i posteriorment el Batxillerat.

Directora del col·legi: Silvia Clariana Espert

Nombre de professors: 45

Nombre d'alumnes: 602 

 

Nivells educatius:

Educació Infantil

Dins d'este nivell educatiu, La Devesa oferix dos cicles:

  • Educació Infantil 1r cicle (de 0 a 3 anys) amb 15 alumnes
  • Educació Infantil (de 3 a 6 anys) amb 80 alumnes

Educació Primària

Comprén sis cursos acadèmics repartits. Els alumnes que cursen este nivell tenen entre els 6 i els 12 anys. Actualment, hi estan matriculats 230 alumnes.

Educació Secundària

Els quatre cursos d'Educació Secundària Obligatòria poden cursar-se també en este col·legi. El centre oferix 200 places i n'estan cobertes 187

Batxillerat

A la Devesa s'impartixen les següents especialitats de batxillerat:

  • Ciències i Tecnologia
  • Humanitats i Ciències Socials

Cicles Formatius

Grau mitja: T. Concudcción de actividades físico deportivas en el medio natural

Grau Superior:

  • T.S. Animación de actividades físicas y deportivas
  • T.S. Dietética

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es