Formulari de cerca

Calendari de Matriculació, sol·licituds i proves. Curs 2016-2017

 

 

ENSENYANCES INICIACIÓ I PREPARATORI

 

 

Alumnes ja ingressats en el Centre en el curs anterior per a matricularse al curs 2016-17 de 2n d’iniciació (5 anys), 3er d’iniciació (6 anys) i preparatori (7 anys)

MATRICULA

ELECCIÓ D’HORARIS

del divendres 1 al divendres 15 de juliol

de 9:30 a 13:30 hores

DILLUNS 12 DE SETEMBRE

2n Iniciació

17:00 a 18:00 hores

3er Iniciació

18:00 a 19:00 hores

Preparatori

19:00 a 20:00 hores

 

 

 

Alumnes de nou ingrés per al curs 2016-17 de

1er (4 anys), 2n (5 anys), 3er (6 anys) d’iniciació i

preparatori (7 anys)

SOL·LICITUD

MATRICULA

ELECCIÓ D’HORARIS

del divendres 1 al divendres 15 de juliol

de 9:30 a 13:30 hores

 

del dijous 1 al dimarts 6 de setembre

9:30 a 13:00 hores

Se'ls avisarà el día 7 de setembre via telefónica en el cas d'haver places vacants. En cas contrari quedaran en llista d’espera

DILLUNS 12 DE SETEMBRE

1er Iniciació

16:00 a 17:00 hores

2n Iniciació

17:00 a 18:00 hores

3er Iniciació

18:00 a 19:00 hores

Preparatori

19:00 a 20:00 hores

 

 

 

 

 

 

ENSENYANCES ELEMENTALS

 

 

Alumnes oficials del Centre per a matricularse al curs 2016-17 de

2n, 3er i 4rt d’ensenyances elementals

MATRICULA

ELECCIÓ D’HORARIS

del divendres 1 al divendres 15 de juliol

de 9:30 a 13:30 hores

DIMARTS 13 DE SETEMBRE

2n E. Elementals

17:00 a 18:00 hores

3er E. Elementals

18:00 a 19:00 hores

4rt E. Elementals

19:00 a 20:00 hores

 

 

Alumnes que hagen de realitzar a setembre la prova d’accés per al curs 2016-17 a

1er o altres cursos d’ensenyances elementals

SOL·LICITUD

PROVA

MATRICULA

(per als alumnes amb plaça adjudicada)

ELECCIÓ D’HORARIS

del divendres 1 al divendres 15 de juliol

de 9:30 a 13:30 hores

divendres 2 de setembre                 a les 9:30 hores

dilluns 5 i dimarts 6 de setembre de                          9:30 a 13:30 hores

DIMARTS 13 DE SETEMBRE

1er E. Elementals

16:00 a 17:00 hores

2n E. Elementals

17:00 a 18:00 hores

3er E. Elementals

18:00 a 19:00 hores

4rt E. Elementals

19:00 a 20:00 hores

 

 

 

Alumnes que sol.liciten trasllat d’expedient per a matricularse al curs 2016-17 d’ensenyances elementals

 

 

Tots aquells alumnes que sol.liciten trasllat d’expedient deuen presentar, en el termini indicat, una sol·licitud, adjuntant certificat del expedient del centre on està cursant estudis, per fer una valoració en el procés selectiu.

La resolució d’estes sol.licituds es farà pùblica previ avís telefònic.

Atessa la normativa vigent (trasllats d’expedient) i aplicant els acords adoptats pel Consell Escolar per a l’ adjudicacio de places vacants, tots aquells alumnes que hagen sol.licita’t trasllat d’expedient per a les ensenyances elementals, sempre que obtinguem lloc escolar, podran matricularse al centre.

 

SOL·LICITUD

MATRICULA

 

 

del dilluns 12 al divendres 16 de setembre

de 16:00 a 20:00 hores

 

 

Se'ls avisarà en el mes de setembre via telefónica en el cas d'haver places vacants

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ENSENYANCES PROFESSIONALS

 

 

Alumnes oficials del Centre que han aprovat totes les assignatures a la convocatoria de juny per a matricularse al curs 2016-17 de

2n, 3er, 4rt, 5é i 6é d’ensenyances professionals

MATRICULA

ELECCIÓ D’HORARIS

del divendres 1 al divendres 15 de Juliol

de 9:30 a 13:30 hores

DIMECRES 14 DE SETEMBRE

2n E. Professionals

18:00 a 20:00 hores

DIJOUS 15 DE SETEMBRE

3er E. Professionals

4rt E. Professionals

16:00 a 18:00 hores 18:00 a 20:00 hores

DIVENDRES 16 DE SETEMBRE

5é E. Professionals

6é E. Professionals

16:00 a 18:00 hores 18:00 a 20:00 hores

 

 

Alumnes oficials del Centre amb assignatures pendents

per a la convocatoria de juliol per a matricularse del curs 2016-17

RECUPERACIÓ

MATRICULA

ELECCIÓ D’HORARIS

dijous 7 i divendres 8 de Juliol

9:30 hores

(veure en el tauler d'anuncis)

del dilluns 11 al divendres 15 de Juliol

de 9:30 a 13:30 hores

DIMECRES 14 DE SETEMBRE

2n E. Professionals

18:00 a 20:00 hores

DIJOUS 15 DE SETEMBRE

3er E. Professionals

4rt E. Professionals

16:00 a 18:00 hores 18:00 a 20:00 hores

DIVENDRES 16 DE SETEMBRE

5é E. Professionals

6é E. Professionals

16:00 a 18:00 hores 18:00 a 20:00 hores

 
 
 
 

 

                                 

Alumnes que han de realitzar la prova d’accés a 1er o altres cursos d’ensenyances professionals en la convocatoria de

Juny o Setembre per al curs 2016-17

CONVOCATORIA DE JUNY

SOL·LICITUD

PROVA

MATRICULA

(per als alumnes amb plaça adjudicada)

ELECCIÓ D’HORARIS

del dilluns 16 de Maig al divendres 17 de Juny                                               de 16:00 a 20:00 hores

dilluns 27 i dimarts 28 de Juny a les 9:30 hores

(veure en el tabló d’anuncis)

 

Els tribunals es publicaran el dillunss 20 de Juny

 

La llista d'admesos es publicarà el dilluns 20 de Juny

del divendres 1 al divendres 15 de Juliol

de 9:30 a 13:30 hores

DIMECRES 14 DE SETEMBRE

1er E. Professionals

2n E. Professionals

16:00 a 18:00 hores

18:00 a 20:00 hores

DIJOUS 15 DE SETEMBRE

3er E. Professionals

4rt E. Professionals

16:00 a 18:00 hores 18:00 a 20:00 hores

DIVENDRES 16 DE SETEMBRE

5é E. Professionals

6é E. Professionals

16:00 a 18:00 hores 18:00 a 20:00 hores

CONVOCATORIA DE SETEMBRE

SOL·LICITUD

PROVA

MATRICULA

(per als alumnes amb plaça adjudicada)

ELECCIÓ D’HORARIS

del divendres 1 al divendres 15 de Juliol

de 9:30 a 13:30 hores

dilluns 5 de setembre a les 9:30 hores

(veure en el tabló d’anuncis)

 

Els tribunals es publicaran el dilluns 18 de juliol

 

La llista d'admesos es publicarà el dilluns 18 de juliol

 

dimarts 6 i dimecres 7

de setembre                 de

9:30 a 13:30 hores

DIMECRES 14 DE SETEMBRE

1er E. Professionals

2n E. Professionals

16:00 a 18:00 hores

18:00 a 20:00 hores

DIJOUS 15 DE SETEMBRE

3er E. Professionals

4rt E. Professionals

16:00 a 18:00 hores 18:00 a 20:00 hores

DIVENDRES 16 DE SETEMBRE

5é E. Professionals

6é E. Professionals

16:00 a 18:00 hores 18:00 a 20:00 hores

 

 

 

 

Alumnes que han superat la prova d’accés a 1er o altres cursos d’ensenyances professionals en un altre Centre per a matricularse al curs 2016-17

Nomes en el cas que queden places disponibles en el centre, después de completat tot el procés ordinari d’admissió i matriculació, podran adjudicar-se estos llocs al alumnat que haja superat la prova d’accés en un altre centre de l’àrea de gestió de la conselleria competent en matèria d’educació, i no se li haja conferit un lloc escolar per falta de places en el dit centre.

Tots aquells alumnes que sol.liciten lloc escolar al nostre centre, deuen presentar, en el termini indicat una sol·licitud, adjuntant certificat del centre on haja realitzat la prova, fent constar la nota de la prova i que el centre no hi té per a ell un lloc escolar.

La resolució d’estes sol.licituds es farà pùblica previ avís telefònic.

Atessa la normativa vigent i aplicant els acords adoptats pel Consell Escolar per a l’ adjudicacio de places vacants, tots aquells alumnes que hagem sol.licita’t lloc escolar, sempre que obtinguem dit lloc escolar, podran matricularse al centre.

SOL·LICITUD

MATRICULA

ELECCIÓ D’HORARIS

del dilluns 12 al divendres 16 de setembre

de 16:00 a 20:00 hores

Se'ls avisarà via telefónica

en el cas d'haver places vacants

 

 

 

 

Alumnes que sol.liciten trasllat d’expedient per a matricularse d’ensenyances professionals al curs 2016-17

Tots aquells alumnes que sol.liciten trasllat d’expedient deuen presentar, en el termini indicat, una sol·licitud, adjuntant certificat del expedient del centre on està cursant estudis, per fer una valoració en el procés selectiu.

La resolució d’estes sol.licituds es farà pùblica previ avís telefònic.

Atessa la normativa vigent (trasllats d’expedient) i aplicant els acords adoptats pel Consell Escolar per a l’ adjudicacio de places vacants, tots aquells alumnes que hagen sol.licita’t trasllat d’expedient per a les ensenyances professionals, sempre que obtinguem lloc escolar, podran matricularse al centre.

SOL·LICITUD

MATRICULA

ELECCIÓ D’HORARIS

del dilluns 12 al divendres 16 de setembre

de 16:00 a 20:00 hores

Se'ls avisarà via telefónica

en el cas d'haver places vacants

 

 

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es