Formulari de cerca

Matrícula per als exàmens de valencià de la JQCV


Exàmens 2017 de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

Termini de presentació de les sol·licituds

Primer període de matrícula: del 27 de març al 21 d'abril de 2017

Segon període de matrícula: de l'1 a l'11 de setembre de 2017

Podeu recollir l'imprés de matrícula a l'Ajuntament. Després de pagar la taxa corresponent en el banc, podeu presentar la sol·licitud a l'ajuntament.

Des d'ací podeu accedir a la web de la JQCV, on trobareu més informació.

 

       Campanya de REBAIXES en els comerços

etiqueta rebaixes 2008 160x120

Les botigues que facen REBAIXES poden passar per l'Oficina de Promoció del Valencià de l'Ajuntament i recollir els cartells i etiquetes que necessiten. Esta activitat de promoció lingüística es realitza, des de fa anys, en col·laboració amb molts altres pobles.

Campanyes de promoció lingüística dirigides a diversos àmbits

 

verdures

 

peixos

 

fruites

 

marisc

 

rebaixes

Verdures Peix Fruites Marisc  Rebaixes

 

        Recursos per a aprendre valencià:

Generalitat Valenciana Política Lingüística
Inclou accessos als diccionaris en línia, als cursos del Centre Virtual de Formació al Ciutadà, a la pàgina web de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV), i enllaços per a descarregar-se els programes Salt 3.0, Pràctic, Vine...

JQCV
Pàgina de la JQCV, inclou programes d'objectius i continguts dels diferents nivells, pràctiques de lectures i dictats, models de sol·licituds, informació de notes, calendari de matrícula, llocs de realització de les proves, accés als cursos de valencià del CIDAJ...

Acadèmia Valenciana de la Llengua
L'Acadèmia Valenciana de la Llengua és una institució estatutària de caràcter públic creada per la Generalitat Valenciana i adscrita a Presidència. Té per objecte determinar i elaborar la normativa lingüística del valencià.

 

 

salt

Salt 3.0 és un traductor que permet passar els textos del castellà al valencià i a la inversa amb un mètode interactiu que minimitza els errors i garantix una gran qualitat dels textos traduïts.

El Salt és un corrector que, a més dels errors estrictament ortogràfics, detecta barbarismes, perífrasis incorrectes, locucions errònies, combinacions incorrectes de pronoms, faltes de concordança...

El Salt és un programa d'autoaprenentatge que permet també ensenyar-se el valencià a partir dels seus propis errors, amb centenars de fitxes d'ajuda sobre lèxic, qüestions gramaticals, majúscules, signes de puntuació, tipus de lletra...

 

Pràctic

Pràctic és un programa que integra un conjunt d'activitats d'autoaprenentatge, de manera que l'usuari, gràcies al sistema d'autocorrecció, pot comprovar immediatament quin és el grau de coneixements de valencià que té assolit i a quins aspectes de la gramàtica ha de dedicar més esforços per a millorar els seus coneixements lingüístics.

El fet que les activitats de Pràctic estiguen elaborades a partir de les proves dels diferents nivells de la JQCV fa que este programa siga un suport excepcional de preparació de les proves per a l'obtenció dels certificats oficials administratius de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià: Oral, Elemental, Mitjà i Superior.

 

Jugallengua

Jugallengua és una aplicació que ajuda a aprendre valencià de manera lúdica, ja que s'ha dissenyat com un joc de preguntes i respostes sobre llengua.

L'usuari pot triar entre una modalitat general, en què les preguntes corresponen a diferents apartats (ortografia, lèxic i morfosintaxi), o una modalitat més específica, en què les preguntes van referides a subapartats concrets (accents i dièresi, grafies, vocabulari, errors morfosintàctics, pronoms, etc.). La possibilitat d'enregistrar el resultat permet que l'usuari dispose d'un historial que reflectisca l'evolució en l'aprenentatge.

 

Academia Valenciana Llengua

Gramàtica normativa valenciana elaborada per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

 

 

 

Diccionaris en línea

Diccionaris en línia  Elaborats a partir de les bases de dades integrades en el programa de traducció i correcció del valencià Salt 3.0, desenvolupat per la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana.

Podeu fer una consulta simple, que agrupa tots els àmbits (diccionari de valencià, diccionari de valencià-castellà, diccionari de castellà-valencià, conjugació verbal en valencià i conjugació verbal en castellà), o una consulta avançada, elegint l'àmbit concret.

 

 

 

 

Cursos de valenciano

Cursos de valencià de nivell oral, elemental, mitjà i superior. Estos cursos han sigut dissenyats com a activitats d'autoaprenentatge, de manera que l'usuari pot comprovar immediatament quin és el grau de coneixement de valencià que té assolit. Les activitats a realitzar s'han elaborat a partir de les proves dels diferents nivells de la JQCV, tot i que s'ha adaptat i adequat al sistema telemàtic del Centre Virtual de Formació al Ciutadà de la Generalitat Valenciana.

 

Vine

Vine és un material didàctic de suport a l'aprenentatge del valencià, especialment dissenyat per a l'alumnat nouvingut al nostre sistema educatiu i que desconeix la nostra cultura i la nostra llengua.

Els docents poden utilitzar este material perquè els seus alumnes aprenguen les estructures lingüístiques bàsiques que els permetran comunicar-se en situacions familiars i quotidianes. Es tracta d'un recurs que afavorix l'atenció a la diversitat de ritmes en l'aprenentatge, ja que permet que es puguen escoltar els diàlegs i fer les activitats tantes vegades com es necessite.

Com que es tracta d'un material d'autoaprenentatge, permet a l'alumnat una certa autonomia, de manera que el docent podrà atendre els alumnes que necessiten un suport més individualitzat, mentres la resta pot treballar de manera autònoma amb l'ajuda d'este recurs multimèdia.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es