Formulari de cerca

13 de Març 7:00
Presentació del documental Amanecerá y veremos.
19.00 h a la Casa de la Cultura

A càrrec de l’ONG Atelier.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es