Formulari de cerca

De 2 de Març 6:30
Hasta 18 de Març 9:30
Inauguració de l'exposició "Poesiart"
18.30 h a la Casa de la Cultura

Organitza l'Escola de Pintura.

Amb la col·laboració de Lola Moltó.

Exposició oberta del 2 al 18 de març.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es