Formulari de cerca

18/05/2018 - 18:00
Festa de la primavera per als majors
18.00 h a El Parc

Cal recollir el tiquet en la UDP (El Parc) o en Serveis Socials del 7 al 14 de maig en horari d'11 a 13 h.

Dirigit a persones majors de 65 anys.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es