Formulari de cerca

sinònims: 
salud
salut

Sense definir

27/09/2018 - 21:00
Donació de Sang
17.00 a 21.00 h al Saló Giner

Sense definir

31/08/2018 - 21:00
Marató Donació de Sang
17.00 a 21.00 h al Saló Giner

Sense definir

26/07/2018 - 21:00
Donació de Sang
17.00 a 21.00 h al Saló Giner

Sense definir

27/09/2017 - 17:00
Donació de Sang
De 17.00 a 21.00 h al Saló Giner

Sense definir

16/08/2017 - 17:00
Donació de Sang
De 17.00 a 21.00 h al Saló Giner

Sense definir

26/07/2017 - 17:00
Donació de Sang
De 17.00 a 21.00 h al Saló Giner

Sense definir

28/06/2018 - 17:00
Donació de Sang
De 17.00 a 21.00 h al Saló Giner

Sense definir

27/12/2018 - 17:00
Donació de Sang
De 17.00 a 20.30 h al Saló Giner

Sense definir

29/11/2018 - 17:00
Donació de Sang
De 17.00 a 20.30 h al Saló Giner

Sense definir

25/10/2018 - 17:00
Donació de Sang
De 17.00 a 20.30 h al Saló Giner

Pàgines

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es