Formulari de cerca

Procediment d'admissió d'alumnes curs 2015/2016

La RESOLUCIÓ d'11 de març de 2015, de la directora territorial d'Educació de València, establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2015/2016.

Presentació de sol·licituds d'admissió i de la documentació corresponent en el centre de primera opció:

  • PER A EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA: Del 8 al 14 de maig de 2015.
  • PER A ESO I BATXILLERAT: Del 25 de maig a l'1 de juny de 2015
  • PER A FPB I CICLES FORMATIUS MITJANS I SUPERIORS: Del 21 de maig a l'1 de juny de 2015
  • PER A PFQB: Del 27 al 29 de juliol de 2015.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es