Formulari de cerca

Escola Infantil Municipal

L'Escola Infantil Municipal de Carlet per a xiquets de zero a tres anys va obrir les portes en setembre de 2010.

Este projecte naix amb la idea d'oferir un servici de qualitat a les famílies amb fills menors de tres anys i amb la tasca fonamental d'afavorir i aconseguir un òptim desenvolupament afectiu i ple dels xiquets, així com conciliar la vida familiar i laboral. El cost de l'escolarització serà cobert parcialment per les ajudes públiques i la resta directament per les famílies.

 

Preinscripcions

L'Escola Infantil Municipal NINOS celebrarà el pròxim 7 d'abril de 2017 una Jornada de Portes Obertes. Els veïns de Carlet que estiguen interessats a visitar les instal·lacions podran fer-ho de 18.00 a 20.00 h. Igualment, a les 18.30 se celebrarà al centre una sessió informativa.

De cara al pròxim curs 2017/2018, informem que el termini de preinscripció s'obri el dia 7 d'abril i es realitzarà de manera ON-LINE a través de la web www.escolesinfantilsninos.com.
 

 

El cost de l'escolarització estarà cobert parcialment per subvencions de caràcter públic (Conselleria i Ajuntament) i la resta serà aportat directament per les famílies.

Recordem que el criteri de distribució de les ajudes de la Conselleria d'Educació depén de la renda familiar. És important que sapigueu que el termini de sol·licitud d'ajudes s'estima que finalitze a mitjans del mes de maig. Fora d'este termini no es podrà comptar amb les ajudes de la Conselleria, la qual cosa suposarà un augment considerable en el cost de l'escolarització.

Recordar-vos també que, des del compromís amb una educació de qualitat per a tots i totes, continuem amb la política d'ajudes municipals, per la qual cosa, es podria arribar a la gratuïtat en el cost de l'escolarització en horari complet, tenint en compte la quantia màxima d'ajudes municipals i de Conselleria en cada un dels trams d'edat i que estan establerts en funció de la renda familiar.

Ninos basa el seu projecte a afavorir i aconseguir un desenrotllament integral globalitzat dels vostres xiquets i xiquetes, vetllant sempre pel seu benestar.

 

Ubicació

L'Escola Infantil Municipal Ninos es construix en una parcel·la de propietat municipal que presenta una superfície de 1.084 metres quadrats ubicada en l'Avinguda del Llaurador. L'escola està enclavada en un espai educatiu privilegiat, ja que compta amb un col·legi, un institut i el conservatori de música municipal. D'esta manera, la zona disposarà d'un servici educatiu en tots els seus nivells i modalitats (infantil, primària, secundària i estudis musicals complementaris).

 

Instal·lacions

Ninos Escola Infantil Municipal disposa de 7 aules clarament diferenciades per edats. L'escola està dotada d'una aula per a bebés de 0 a 1 any, tres per a alumnat d'1 a 2 anys i altres tres per als xiquets de 2 a 3 anys, amb una capacitat total de 107 places. Així mateix, les instal·lacions es complementen amb un menjador, un pati de jocs i una sala d'usos múltiples.

Totes les aules confluïxen i estan vinculades a un espai exterior de jocs. Al centre de les aules s'emplacen els lavabos per als servicis higiènics, que son espais envidrats per a facilitar el control de l'alumnat.

De l'atenció dels xiquets s'encarrega un equip d'especialistes amb titulació, format per un coordinador, un professor d'Educació Infantil, un tècnic superior d'Educació Infantil per aula, auxiliars infantils, auxiliars de menjador i auxiliars de neteja.

 

Projecte pedagògic

L'escola de Carlet presenta un estudiat projecte pedagògic que respon a les necessitats educatives dels alumnes del tram d'edat entre els 0 i els 3 anys.

Respecte al nombre de places per cada aula, també es complix la normativa, sent d'un màxim de 8 per a l'aula de 0 a 1 anys, de 13 en les aules d'1 a 2 anys i de 20 alumnes per a les de 2 a 3 anys.

 

Servicis

L'Escola Infantil Municipal oferix un ampli ventall de servicis als usuaris:

 • Escolarització de 9 a 12 i de 15 a 17 hores
 • Tutories amb familiars responsables
 • Gabinet psicopedagògic
 • Atenció primerenca
 • Psicomotricitat
 • Tallers de música i idiomes
 • Servici en horari de vesprada durant els mesos de juny i setembre, així com els dies laborals de les festes de Nadal, Falles i Setmana Santa

A més, Ninos possibilita als usuaris els següents servicis addicionals:

 • Menjador (de cuina pròpia)
 • Extensió horària (que comprendrà aproximadament de les 7.30 a les 19.30 hores)
 • Activitats complementàries (excursions)
 • Uniformes
 • Material escolar i didàctic

La disponibilitat d'estos servicis complementaris està supeditada a la demanda dels ciutadans.

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es