Formulari de cerca

Ramón Trullenque Peris

Naix a Carlet el 19 de juny de 1938, a 50 metres del Teatre Giner. Cursa estudis de primer ensenyament i de batxillerat al Parc Escolar. Acaba la carrera de Medicina a la Facultat de València en 1962, i fa la residència de cirurgia a la Residència General Sanjurjo. En 1964 aconsegueix el tercer lloc en les oposicions nacionals a metge titular. En 1966 obté per oposició la plaça de cirurgià de l'Hospital General, i en 1974 la de cirurgià cap d'equip de la Seguretat Social. En 1987 obté per oposició la plaça de professor titular de Cirurgia de la Universitat de València, i en 1990 la de cap del Servei de Cirurgia de l'Hospital General Universitari de València.

Ha escrit articles en prop de 400 revistes, ha publicat quatre llibres (entre ells el primer Manual de cirurgia abdominal escrit en valencià), ha realitzat 700 comunicacions en congressos nacionals i internacionals, ha organitzat i participat en més de 200 cursos, conferències i taules redones, ha sigut becat en nombroses ocasions i ha dirigit prop de 30 tesis doctorals.

Ha sigut president de la Societat Valenciana de Cirurgia i vicepresident de la Societat Espanyola de Cirurgians, i pertany a les societats científiques espanyoles i internacionals més prestigioses del món de la cirurgia.

A l'octubre de 2003 tingué lloc a València la XIV Reunió Nacional de Cirurgia, de la qual era el president. També enguany l'han nomenat Senior Fellow del American College of Surgeons.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es