Formulari de cerca

Tallers de Formació i Inserció Laboral (TFIL)

Descripció

Els tallers de Formació i Inserció Laboral són accions formatives dirigides a persones desocupades amb dificultats d'integració en el mercat de treball, amb la finalitat de proporcionar-los la qualificació professional necessària per a exercir una ocupació concreta i adequada a les necessitats de les empreses de la Comunitat Valenciana, a través d'una formació adaptada a les seues característiques individuals.

Destinataris

Desocupats: persones discapacitades, en risc d'exclusió social.

Període

PROGRAMA TANCAT FINS NOVA ORDRE.

Subvenció

Més Informació

DENOMINACIÓ DE L'ESPECIALITAT DESTINATARIS HORES
1      
2      
3      

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es