Formulari de cerca

Taller d'Ocupació per al Reciclatge Professional (T.E.)

Descripció

El taller d'ocupació és un programa mixt de formació-ocupació que possibilita la simultaneïtat d'una formació específica en un ofici o activitat amb la realització d'un treball efectiu, d'interés social i general, procurant la qualificació professional adquirida durant el període de participació en el mateix, facilite la posterior inserció laboral dels alumes-treballadors en el mercat.

Destinataris

Este projecte destinat al reciclatge professional, està dirigit a desocupats/es que tinga complits 25 anys d'edat i menys de 65, que estiguen inscrits en l'Oficina d'Ocupació (SERVEF), com a demandant d'ocupació.

Període

PROGRAMA TANCAT FINS NOVA ORDRE.

Subvenció

Més Informació

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es