Formulari de cerca

Programa d'Ocupació Pública d'Interés Social (EMCORP)

Descripció

El programa EMCORP té com a objecte promoure la generació d'ocupació d'interés general i social per mitjà de la concessió d'ajudes i subvencions a les entitats locals per a la contractació de treballadors desocupats de la seua població, per a l'execució d'obres i/o serveis d'interés general i social.

Destinataris

Treballadors desocupats de Carlet, que estiguen inscrits en l'Oficina d'Ocupació en les especialitats sol•licitades i amb targeta de desocupat vigent.

Període

Desembre 2016 a març 2017.

Subvenció

15.000 EUROS

Més Informació

Des de l'Ajuntament de Carlet se sol·licita anualment, a través del Departament de Formació i Ocupació, este Projecte d'Ocupació Pública d'Interés Social, destinat a finançar els costos salarials dels treballadors contractats a l'empar d'este.
 

 

DENOMINACIÓ PROGRAMA EMCORP

OCUPACIONS

NETEJA DE LES VORERES DEL RIU MAGRE I RIU SEC AL SEU PAS PER CARLET I PLANTACIÓ DE ARBRES AUTÒCTONS 1 PEÓ FORESTAL I 1 CAPATÀS
NETEJA DEL RIU SEC I PARATGE DELS "PINETS" 1 PEÓ FORESTAL I 1 CAPATÀS

 

Aquest projecte comportarà la contractació d'un total de 4 persones

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es