Formulari de cerca

Ple de l'Ajuntament de Carlet

Presidenta

Mª Josep Ortega Requena

Regidors

Agustí Royo Príncep
Mª Manuela Aznar Pla
Bernat Vicent Nogués Soldado
Ramón Bernat Boronat Cruzá
Josep Mur Díaz-Hellín
Mª Josep Hernandorena Soldado
Pepa Caballero Cabanes
Laura Sáez Martínez
Bernardo Camisón Martínez
Manuela Redondo Díaz
Mª Elisa Nogués Borrás
Salvador Navarro Lacal
Borja Marí Barés
Estefanía Valero García
Dolores I. Navarro Lacuesta
Rubén Pascual Cano

 

RÉGIM DE SESSIONS DEL PLE

ORDINÀRIES:

A les 20.00 hores de l'últim dijous de cada un dels mesos de gener, març, maig, setembre i novembre. I el tercer dijous del mes de juliol.

EXTRAORDINÀRIES I EXTRAORDINÀRIES I URGENTS:

Quan amb tal caràcter siguen convocades per l'Alcaldia i en els altres supòsits previstos en l'article 78 i següents del ROFRJ.

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es