Formulari de cerca

Pla Integral d'Ocupació. PIE MOTIVA'T

Descripció

Són programes d'ajudes econòmiques convocats per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, i promoguts per l'Ajuntament de Carlet, destinats a afavorir la generació d'ocupació en col·lectius de difícil inserció laboral. L'Ajuntament de Carlet, a través del personal contractat per al programa, realitza itineraris integrals d'inserció laboral, que comprenen les següents accions: informació, orientació i assessorament, habilitats socials, motivació i formació. Tot això, a fi d'inserir els desocupats en el mercat laboral. Una inserció que en la majoria dels casos comporta una ajuda econòmica per als ocupadors.

Destinataris

PROGRAMA FINALITZAT 2012.

Període

PROGRAMA TANCAT FINS NOVA ORDRE.

Més Informació

Des de l'Ajuntament de Carlet, a través del Departament de Formació i Ocupació, es duen a terme els Plans Integrals d'Ocupació com a instrument per a promoure la creació de llocs de treball.

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es