Formulari de cerca

Perfil del contractant

Identificació:

Ajuntament de Carlet
CIF: P-4608700C
http://www.carlet.es/

Adreça Postal:

Assumpció de Nostra Senyora, 1

46240 Carlet (València) - Espanya

Telèfon: 96 253 02 00

Fax: 96 299 35 33

Contractes:

Més informació sobre Contractes en vigor (des del 10/7/2014).

Més informació sobre Contractes històrics (fins el 10/7/2014).

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es