Formulari de cerca

PAMER (Pla d'actuació per a la millora de l'ocupació rural)

Descripció

És un programa d'Ocupació Pública d'Interés Social que subvenciona la contractació de persones desocupades per a la realització d'actuacions mediambientals de manteniment i recuperació de l'entorn natural i ecològic, que presenten problemes d'elevat risc d'incendi forestal i presència de residus que degraden el seu valor intrínsec.

Destinataris

Treballadors desocupats de Carlet, sobretot del sector agrari, que estiguen inscrits en l'Oficina d'Ocupació i amb targeta de desocupat vigent.

Període

TANCAT FINS NOVA ORDRE.

Més Informació

Sol·licitat anualment per l'Ajuntament de Carlet a través del Departament de Formació i Ocupació. A més d'estes actuacions, es desenvolupen tasques de manteniment d'àrees recreatives i conservació de sòls.

 

PAMER

 

DENOMINACIÓ
PROGRAMA PAMER

OCUPACIONS

Nº TREB

 

 

 

 

 

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es