Formulari de cerca

Majors

Prestacions en matèria de serveis socials:

Prestacions econòmiques:

Pensió No Contributiva de Jubilació (PNCJ).   Sol·licitud.   Més informació.

Prestacions Econòmiques Individualitzades per al Desenvolupament Personal de Persones de Tercera Edat en la modalitat de barreres arquitectòniques.   Sol·licitud.    Model de domiciliació bancària.   Més informació.

Prestacions econòmiques previstes en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Prestacions Socials:

Vacances Socials per a Majors en la Comunitat Valenciana.   Sol·licitud  Més informació.

Vacances Socials per a Majors Imserso.   

Termalisme Social per a Majors en  la Comunitat Valenciana.   Sol·licitud.   Més informació.

Termalisme Social per a Majors ImsersoMés informació.

Programa per a l'Ocupació Hotelera i Turisme Social.   Sol·liictud.   Més informació.

Programa "No estés solo en Navidad" Sol·licitud.   Informe mèdic

 

Targeta Cultural de la Tercera Edat.   Sol·licitud.

Targeta del Major.   Sol·licitud.   Més informació.

 

'Menjar a Casa'.  Instància.   Sol·licitud.   Declaració Responsable.   Informe Social.  Baremació.   Autorització Bancària.

Teleassistencia de Diputació.   Sol·licitud.

Teleassistència de la Conselleria de Justícia i Benestar Social.   Sol·licitud.   Annex Sol·licitud.

Servei d'Ajuda a Domicili.

 

Programa d'Activitats dels Nostres Majors. Diputació.

"Centre d´Oci i Convivència El Parc"

Homenatge al Treball dels Nostres Majors.

Visites institucionals "Més a prop teu".

Prestacions Institucionals:

Ingrés Centre de Dia.

Ingrés en Residència de Tercera Edat.

Prestacions econòmiques previstes en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomía personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es