Formulari de cerca

Escola d'Estiu i Aventura d'Estiu 2015

En la ciutat de Carlet com cada any, l'Ajuntament realitza durant l'època estival, en el mes de juliol, "l'Escola  d'Estiu" i "Una Aventura d'Estiu".

ESCOLA D'ESTIU 2015                                                                                                                                           

Programació:  dirigida a menors de la població escolaritzats amb edats compreses entre els 3 i 10 anys, dels cicles d'Infantil i 1er i 2on cicle de Primària. Les activitats per giraran entorn de la temàtica del món de l'art.  Les activitats s'estructuraran atenent a les distintes edats i els cicles d'infantil i primària.    

Lloc de realització: en la C.P. Juan Vicente Mora.    

Termini i lloc d'inscripció: De dilluns a divendres del 15 al 24 de juny del 2015 de 10.00 a 13.00 hores, en l'Edifici Lluís Vives. C/ Lluís Vives n  28. Planta baixa.

Reunió de pares: 26 de juny a les 19.00 hores en la Casa de la Cultura. 
Preu: 31 euros tot el mes, 21 euros una quinzena.

Ingrés: L'ingrés es realitzarà en "LA CAIXA POPULAR" o "BANC SABADELL" i la carta de pagament es recollirà al departament de benestar social abans de fer la inscripció en el Departament de Benestar Social de l'Edifici Lluís Vives.

AVENTURA D'ESTIU 2015                                                                                                                                        

Programació:  dirigida a xiquets i jóvens entre els 11 i 16 anys escolaritzats, comprenent el cicle de secundària. Es realitzaran eixides i activitats esportives així com altres activitats socioculturals.

Lloc de realització: en el Poliesportiu Municipal i "Espai Jove"

Termini i lloc d'inscripció: del 15 al 24 de juny del 2015 de 10.00 a 13.00 hores,  en l'Edifici Lluís Vives. C/ Lluís Vives n  28. Planta baixa.

Reunió de pares: 26 de juny a les 19.30 hores en la Casa de la Cultura.

Preu: 31 euros tot el mes, 21 euros una quinzena.

Ingrés: L'ingrés es realitzarà en "LA CAIXA POPULAR" o "BANC SABADELL" i la carta de pagament es recollirà al departament de benestar social abans de fer la inscripció en el Departament de Benestar Social de l'Edifici Lluís Vives.

Planificació mensual Escola Estiu i Aventura Estiu 2015

         

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es