Formulari de cerca

Diversitat Funcional

Prestacions en matèria de serveis socials:

Prestacions econòmiques:

Sol·licitud d'ajudes en matèria de serveis socials en el sector de discapacitats per a l'any: Prestacions econòmiques individualitzades. Ajudes per al desenvolupament personal:
Adaptació de vehicles de motor.
Ajudes tècniques.
Sol·licitud d'ajudes en matèria de serveis socials en el sector de discapacitats: Prestacions econòmiques individualitzades: Ajudes per a l'atenció institucionalitzada.
Prestacions econòmiques previstes en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

 

Prestacions socials:

Reconeixement inicial (anex I)
Revisió (anex I)
Tramitació targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda (anex II)
Targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat (anex III)
Sol·licitud fitxa-certificat a efectes de demanda de treball (anex IV)
Sol·licitud d'informe de compatibilitat funcional (anex V)

 

Prestacions institucionals

Sol·licitud d'ingrés a centres per a discapacitats (centres ocupacionals, residències, centres de dia, etc).
Programa 'IVADIS AMB TU' : programa de mesures complementàries de respir i suport per a familiars i/o cuidadors habituals de persones menors de 65 anys, amb discapacitat intel·lectual, per a comptar amb suports per la seua absència temporal, en el domicili habitual.
Prestacions institucionals previstes en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Recursos especialitzats

APADICC (Asociació de Pares de Discapacitats i col.laboradors de Carlet). Ámbito privado.

Defensora del discapacitado 96 386 76 18

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es