Formulari de cerca

Biblioteca Pública Municipal Fundació Caixa Carlet

La Biblioteca Pública Municipal de Carlet va començar a funcionar en les seues instal·lacions de la Casa de la Cultura l'any 1990. Al novembre del mateix any, va incorporar al seu lot bibliogràfic fundacional el fons de l'antiga Biblioteca Amigos del Libro, donació de la Caixa d'Estalvis de Carlet.

Actualment compta amb més de 22.000 volums, la major part d'ells destinats al préstec a domicili.

Es tracta d'un servei gratuït que l'Ajuntament de Carlet ofereix a tots els ciutadans i ciutadanes, els quals tenen a la seua disposició les diferents seccions que integren la biblioteca.

25 anys després de la seua fundació, en juny de 2015, la Biblioteca estrena noves instal·lacions i equipament a l'antiga seu central de Caixa Carlet (Av. de la Caixa d'Estalvis, 1). La remodelació de l'edifici que allotja la Biblioteca és fruit d'un conveni entre la Fundació Caixa Carlet (que s'ha fet càrrec íntegrament del cost de les obres) i l'Ajuntament de Carlet, a compte del qual ha anat l'equipament, el mobiliari i el projecte. Ara la Biblioteca disposa de diferents espais per tal de satisfer les necessitats específiques dels diversos col·lectius d'usuaris: l'Acadèmia-Espai d'Estudi, el Jardinet-Espai infantil, zona de lectura, secció de Música i Cine, sala polivalent (Plaça Major-Espai obert) i sala d'Internet i multimèdia.

Seccions

Secció de Publicacions Periòdiques: amb 6 periòdics diaris, revistes d'informació general, revistes especialitzades de temàtica variada, publicacions infantils i juvenils, informació periòdica sobre l'oferta pública d'ocupació, etc.

Secció Local: que recull les publicacions referides a Carlet i la seua comarca, a més d'un arxiu de retalls de les notícies locals publicades en premsa.

Secció Infantil i Juvenil: amb llibres destinats als més menuts, des de les primeres etapes d'iniciació a la lectura i l'escriptura, llibres de diverses disciplines adequades als diferents nivells per a la seua formació acadèmica, a més d'obres d'imaginació per al temps d'oci, còmics, contes, etc.

Secció d'Informació i Referència: amb enciclopèdies temàtiques, diccionaris enciclopèdics i de la llengua, anuaris, atles, etc., on resoldre qualsevol demanda d'informació.

Llibres

Secció d'Adults: amb obres variades de diferents matèries, així com la recepció periòdica de novetats i dels títols més venuts en llibreries de narrativa, biografies, temes d'actualitat, etc.

Servei d'Internet: en funcionament des d'octubre de 1997.

Oferix la possibilitat d'utilitzar serveis d'ofimàtica, impressió, gravació en CDs i l'ús d'USB o d'ordinadors portàtils o tabletes propietat de l'usuari.

Per a poder accedir al servei només s'exigeix a les persones interessades estar en possessió del Carnet de Lector de la biblioteca.

Carnet de Lector de la biblioteca

El Carnet de Lector de la Biblioteca es tramita emplenant l'imprés de sol·licitud i aportant una fotografia de carnet i una fotocòpia del DNI (en el cas dels menors, haurà d'aportar-se còpia del DNI del pare, mare o tutor). Les persones estrangeres hauran d'aportar, a més, documentació acreditativa de la seua residència a la Comunitat Valenciana (còpia del volant d'empadronament).

El Carnet de Lector permet als usuaris emportar-se en préstec al seu domicili dos llibres durant quinze dies (prorrogables per quinze dies més). Durant els mesos d'estiu, el termini de préstec és d'un mes (sense pròrroga). El carnet pot ser utilitzat en qualsevol biblioteca de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana.

Ofereix la possibilitat d'efectuar reserves de llibres, renovació telefònica del préstec, sol·licitud de compra de títols que no es troben en el fons o petició d'exemplars en préstec interbibliotecari a altres centres de lectura.

Actualment, la Biblioteca es troba en procés d'automatització i d'incorporació a la Xarxa Electrònica de Lectura Pública Valenciana, en el catàleg en línia de la qual ja es poden consultar les novetats rebudes i gran part del fons del centre de lectura.

Teniu disponible al peu d'esta pàgina la descàrrega de l'imprés de sol·licitud, la normativa general de préstec de la XLPV i la guia d'ús del catàleg en línia.

 

Campanya Anual de Foment de la Lectura

La Biblioteca Municipal i la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Carlet realitzen campanyes anuals d'animació a la lectura i foment de l'hàbit lector. Des de l'any 2003, compten, a més, amb el patrocini de la Fundació Caixa Carlet  -entitat que també participa activament en l'organització-, i la col·laboració puntual d'altres organismes com la Biblioteca Valenciana, el SARC de la Diputació de València, la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, editorials com Tàndem o Everest i llibreries. La programació inclou activitats molt variades destinades als alumnes dels centres escolars de la ciutat: sessions de contacontes, visites escolars al centre de lectura, sessions de formació d'usuaris, representacions teatrals, guies de lectura, tallers d'animació lectora, visites d'autors de literatura infantil i juvenil, etc. Així mateix, també incorpora actes dirigits a altres col·lectius com l'alumnat d'Educació Secundària o el públic adult en general (conferències d'escriptors, celebració del Dia del Llibre amb contacontes per a adults, lectures col·lectives o exposicions).

El projecte de l'any 2003 va ser seleccionat pel Ministeri de Cultura i la Federació de Municipis i Províncies en el seu Concurs de Projectes d'Animació a la Lectura per a Municipis menors de 50.000 habitants i premiat amb un lot de 250 llibres de literatura juvenil.

 

 

Ubicació i horaris

Av. de la Caixa d'Estalvis, 1
46240 Carlet

Tel. 96 299 34 60

Correu-e: biblioteca@carlet.es

HORARI ESTIU 2017

Del dilluns al divendres:

  • JULIOL 2017

           Matins: 9:30-13:30 h

           Vesprades: 17:00-20:00 h

  • AGOST 2017

​            Matins: 9:00-14:00 h

            Vesprades: TANCAT

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es