Formulari de cerca

Programa la Dipu t'Eurobeca

La Diputació de València ha dissenyat un programa de beques, pràctiques formatives, que permetrà a un nombre de jóvens de la província de València millorar els seus coneixements, el seu nivell d'idioma estranger i, en la mesura que siga possible, fer extrapolable la seua experiència i acostar les polítiques europees als distints ajuntaments de la província de València.

Es tracta de realitzar una actuació en aquelles àrees concretes que per l'interés general i dels mateixos ajuntaments permeten garantir una aplicabilitat immediata dels coneixements adquirits, així s'han identificat organitzacions de destinació amb unes àrees prioritàries d'actuació com medi ambient, aigua, tecnologia de la informació, jóvens, turisme, projectes europeus, dret comunitari…

Eurobeques:

  • 40 beques
  • D'una duració de 5 mesos
  • Amb un import de 1500 euros al mes
  • Per a postgraduats de fins a 30 anys

 

Consulteu bases en BOP Nº 304 23/12/2013

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es